Referat

Referat fra generalforsamlingen 2020.
Referent Charlotte Wirring

Beretning

Formandens beretning ved generalforsamlingen i 2020

Formandens beretning ved generalforsamlingen

søndag d. 17.februar 2019 kl. 19.00 i Nylars forsamlingshus.

 

Endnu et år med masser af danseoplevelser er gået.

Folkedanseraften var traditionelt det bedst besøgte lokale arrangement. Det er en rigtig god tradition, som vi fastholder. Det er her vi møder baldanserne og danserne fra Østerlars og Klemensker. I år bliver det ikke en folkedanseraften men en folkedansereftermiddag!

 

Vi afholdt igen bal i maj. Et udmærket arrangement med pæn deltagelse af både bornholmere og tilrejsende dansere.

 

Dansefestivallen blev besøgt af 76 tilrejsende dansere, spillemænd og ledsagere. Vi tilbød danse- og musikworkshops og guidede byture i stedet for opvisninger i byen den første dag. Det tror jeg, var en god ide, og det gør vi igen.

Baltic Crossing leverede musik til både workshops og koncert. Det var en rigtig god oplevelse.

I år er der forhåndstilmeldt over 200 dansere. Primært fra Norge og Sverige. Det ser jo lovende ud. I år kommer Fionia Stringband + Michael Graubæk's kone Desirée. Hun tager sig af danseworkshops.

 

Der var kun 1 bornholmsk repræsentant til Nordlek. Det var en god repræsentant!
Nu bliver det spændende, om vi kan blive en lille flok, der tager til Varde til landsstævne.

 

Jeg kan se i beretningen fra sidste år, at vi havde gang i danse med skolebørn. Det har vi slet ikke haft siden. Vi har været i Østergade 54, og jeg har haft dans i ”Remisen” 2 gange. Det har været fint, men det allerbedste er dog den familiedans vi har haft i forbindelse med fællesspisning i Multihuset. Der har været en del børn, unge og ældre deltagere hver gang, godt støttet af nogle medlemmer. Det skal vi bestemt bygge videre på. Der skal lyde en stor tak til alle, der har støttet familiedansen. En særlig tak til Alma og Asbjørn, som også har været behjælpelig med både ledelse og musik. Som ekstra bonus kan nævnes, at Multihuset er rigtig glade for vores medvirken. Der kommer næsten dobbelt så mange til fællesspisning, når vi laver dans og sang. Ja vi har været så mange, at de snakker om, at der ikke er plads til flere. Ca. 90 er max., og vi har været over 80 flere gange. Det er da dejligt. Måske skal vi også forsøge at være med andre steder?

 

Vi kan se tilbage på et godt arrangement i Kyllingemoderen. Vi var ikke helt så mange, som da Højskolen mødte op med kursister. De fremmødte var til gengæld meget danselystne, og det trækker bestemt op, når succesniveauet skal måles.
Det gik også rigtig godt med serveringen. Alle havde selv taget mad med, så personalet fik også tid til en svingom!

 

Der er ikke meget at skrive om Højskolen. Vi venter vel alle spændt på, hvad der nu vil ske. Imens kan vi fryde os over, at Multihuset trives. Der sker en masse med renovering og istandsættelse, og det ser ud til at de får lov at fortsætte med BRK's velsignelse – og penge! Vi kan ligeledes glæde os over, at Vestermarie skole også overlever som samlingssted, og det forlyder endda, at man vil sætte den i stand med nye vinduer, hvor det er tiltrængt.
Vi har haft vinterdansen i Vestermarie, men vi afvikler sommerdansen i Multihuset – i år om torsdagen!

 

Vores vitrineskab med foreningens gaver gennem tiden har stået på Buddegård i nogle år. Nu skal det flyttes. Så vi har spurgt Multihuset, om vi kan finde plads til det der. Det kunne vi, og skabet er flyttet.

 

Vores vinterhold har haft en lille smule bedre tilslutning i år. Både baldans og folkedans nåede op på 2 kvadriller + når alle kom. Desværre faldt et par baldansere fra igen, så de nu er 15 dansere. Vi må bare håbe, at vi kan få lidt fremgang fremover, så vi kan være lidt mere sikre på, at der kan danses i mindst 2 kvadriller hver gang. Det vil være dejligt. Vi må ud og hverve dansere.
Unge folkedansere har det svært. Der kæmpes for at holde det i gang, men både Asbjørn og jeg har mange aftener optaget af andre ting, og det gør det endnu sværere at finde en fast dansedag /-aften med de unge. Men vi giver ikke op.

 

Polkakurset var vellykket og med god deltagelse. Per Jensen stod for den grundige instruktion.

Vi har et ønske om at lave dansekursus igen, men det er endnu ikke på plads. Jeg er i dialog med Susanne, som bor i Norge, og som kommer til Bornholm ind imellem. Hun vil gerne undervise f.eks. 2 x 3 timer en weekend. Hun foreslår at undervise i enten norske turdanse, eller i en bygdedans f.eks Røros Pols. Hvis I har en ide om, hvad I helst vil, hører jeg meget gerne om det. I kommer til at høre mere om det.

 

Jeg må rose DGI dans og musik udvalget igen. Jeg synes, det er imponerende, at de kan gennemføre så mange flotte danseoplevelser. Dansedagen, åbning af dansegulvet, åbent hus med danseworkshops og endelig julemarked. A pro pos julemarked. Så var vi altså godt repræsenteret med flere flotte indslag. Især er jeg glad for, at vi fik opgaven med dans og leg omkring træet.

 

Vi får igen i år mulighed for at være med til at danse både i Tivoli og på Frilandsmuseet. Det arrangeres af region Hovedstaden. Det kræver at vi er et passende antal dansere og spillemænd, der har lyst til at deltage. Jeg vil gerne prikkes på skulderen af dansere og spillemænd, som vil fortælle mig, at de gerne vil med. Umiddelbart er bestyrelsen mest stemt for at vi prøver at komme med iTivoli i år. Hvem vil med?

 

Det har været noget rod at danse på Melstedgård denne sommer. Programmer, planer og virkelighed kom aldrig til at stemme overens. Melstedgårds ledelse og jeg har lovet hinanden, at det skal blive bedre i 2019, så det håber vi.
Tak for jeres tålmodighed med Markedsturen. Det blev en hård rejse, og nogen af jer stod af. Det er jeg ikke sur over. Jeg ved godt, det blev en stor mundfuld. Også større end jeg lige havde regnet med. Men jeg synes, det lykkedes at få de 2 opvisninger på Melstedgård med Markedsturen, til at fungere rigtig godt. Tak til jer der holdt ud og fik Markedsturen til at lykkes.

Sidste gang havde vi endda publikum, og de ville oven i købet danse med os. Det var en succes. Og det må være lige som Melstedgård ønsker det. Thomas og Mikkel snakker meget om formidling og om mere lyd på Gården, om dans med publikum, o.s.v. Jeg er blevet bedt om at komme med et oplæg til sommerens opvisninger.

 

Vi blev bestilt til flere opvisninger på Krydstogtskibet Variety Voyager. Det blev kun til en, da blæsevejr bevirkede et par aflysninger. Men vi er bestilt til at give 6 opvisninger i år. 2 i maj, 3 i september og 1 i oktober.

Da der ikke er nogen servering eller andre gode tilbud til opvisningsdanserne på krydstogtskibet, har vi aftalt, at vi øremærker en andel af indtægterne fra opvisningerne til noget social hygge for dem, der danser og spiller.

Jeg kan også oplyse, at vi har lagt 600kr oven i vores normale priser for opvisninger.

 

Jeg har haft mange ideer om opvisningsformer. Og det er ikke slut med det. Den første henvendelse om opvisning på krydstogtskibet lød på 1 hel times opvisning krydret med informationer om dansens og musikkens historie. Der skulle også fortælles om dragterne. Da vi blev hyret med ret kort varsel, blev opvisningen sat sammen af meget velkendte danse, som ikke krævede den store indøvning. Jeg lavede en tekst, som fortalte historier om musikkens og dansens vandring, om rækkedanse, om egnsforskelle og hvad jeg ellers kunne finde på. Rie lavede tilsvarende tekst om dragterne. Det hele blev oversat og fremført af Susan. Dansene blev vist 3- 4 i sammenhæng, og bundet sammen af historierne. Der var også lagt op til lidt dans med publikum, men det var svært, både fordi der var sparsomt med plads og danselyst hos publikum.

Det må være det, man på Melstedgård kalder formidling. Dermed også noget vi kommer til at arbejde mere med.

Vi har lige haft møde i opvisningsudvalget, hvor vi besluttede at arbejde videre ud fra krydstogt opvisningsprogrammet fra 2018. Medlemmerne bliver i nær fremtid bedt om at melde sig til opvisningsholdet, så vi ved hvilke dansere, vi kan spørge om at danse opvisning.

 

DGI dans og musik har lige afholdt et udviklingsseminar. Som repræsentanter for folkedans og spillemandsmusik deltog Heidi, Alma, Lisbeth, Carsten, Per J., Rie og jeg. (selvom Per ikke er medlem, repræsenterer han stadig folkedansen) Irene og Asbjørn var der jo også, da de sidder i DGI dans og musik for Bornholm. Her blev arbejdet med ideer til at blive bedre til at hverve nye dansere og nye frivillige, og til at bevare deres tilknytning til foreningen. Jeg blev bekræftet i det vigtige med en ”ja hat” og i at vi skal blive ved med at fortælle gode historier – uden at tilføje ”det hele er faktisk alligevel noget møg” Det er måske især det sidste, vi skal være mere opmærksomme på. Vi kender alle denne udtalelse: ”Det var en rigtig hyggelig og dejlig legestue. Men der kunne nu godt have været nogen flere!” Nøjes med at sige den første halvdel – og hvis det sidste skal med, så sig det ikke højt – tænk det!

Et af spørgsmålene lød: Hvem er foreningens ambassadører? Ja det er alle medlemmerne jo! Det er os alle sammen, der skal gå ud og fortælle om det gode ved Bornholms Folkedansere. At folkedans er noget af det bedste, der findes, til at holde krop og sjæl i form.

 

Et par af de ting, jeg fik bekræftet er, at det er en rigtig god ide at hilse på alle med et håndtryk, når vi mødes. Jeg ved godt, at nogen synes, det er lidt overdrevet eller ubekvemt. Jeg kan også selv have det sådan. Men jeg kan også se, at det har en god samlende virkning. Alle får lige en anledning til at veksle et par ord med alle. Det er også en god ide, at man sidder forskellige steder i kaffepausen, så man får snakket med forskellige dansere hver gang.

Det oplevede jeg selv, første gang jeg var i Bjerringbro. Jeg følte mig aldrig udenfor, og jeg fik snakket med mange forskellige mennesker. Vi har indført det lidt i Folk og Fæ. Det er værd at tænke over.

 

En ekstra bonus denne dag var, da Heidi kom hen og klappede mig på skulderen og sagde:”Orv hvor var det god musik i spillede i går (på Buddegård) Især den der ”Den toppede høne” fra Vendsyssel var helt fantastisk”. Efter sådan en udtalelse kan man svæve af sted i drømmeland i lang tid!

 

Der er hårdt brug for dansere til regionsmesterskabet. Lige nu er det sådan, at dem der har meldt sig, er sikre på at vinde. Skal vi ikke være med til at give lidt spænding på det område? Er der ikke et par eller bedre 2 par, der har lyst til at deltage. Det kunne da være sjovt med bornholmsk deltagelse. Fristen for tilmelding er forlænget, så vi kan sagtens nå det.

 

Tak for et godt år i foreningen. Tak for god opbakning. Jeg synes generelt medlemmerne møder godt op til de ting, vi arrangerer, og det er jeg glad for.

 

Kære medlemmer. Jeg vil ønske os alle en god aften med en god konstruktiv debat og en god valghandling. Og så håber jeg da, der kan blive plads til lidt dans efter kaffen. De tilstedeværende spillemænd spiller uden beregning i aften.

 

Niels Anker

 

Formandens beretning ved generalforsamlingen

søndag d. 18.februar 2018 kl. 19.00 i Nylars forsamlingshus.

Endnu et år med masser af danseoplevelser er gået.

Folkedanseraften var traditionelt det bedst besøgte lokale arrangement. Det er en rigtig god tradition, som vi fastholder. Det er her vi møder baldanserne og danserne fra Østerlars og Klemensker.

 

Ballet blev flyttet til sidste lørdag i april. Det var velbesøgt af både tilrejsende gæster og lokale dansere. Igen kom en opfordring fra enkelte gæster om at udskyde datoen - lidt endnu - Så i 2018 bliver det første lørdag i maj. Senere skal det altså heller ikke være.

 

Dansefestivallen var lidt bedre besøgt i 2017. 107 tilrejsende dansere.

Tiden er kommet til at forny festivallen. I 2018 vil vi i stedet for byopvisningerne den første dag, lave workshops for dansere og spillemænd. Vi har fået lov til at bruge Musikhuzet til danserne og musikskolen til spillemændene. Baltic Crossing kommer og leverer musik til workshops og instruktør til spillemændene. De spiller dansekoncert i Musikhuzet om aftenen.

Tilmeldingerne til festivallen i år går lidt trægt, men vi lever stadig i håbet om god deltagelse.

 

Danmark har talent kontaktede mig i juni måned, for at høre om vi ville deltage i audition til august. Flere af os var helt ”fyr og flamme”, men efter moden overvejelse, besluttede vi alligevel at sige nej tak til tilbuddet. Blandt årsager kan nævnes, at rejse og forplejning ville være for egen regning, så det ville blive dyrt. Det ville også kræve meget tid og energi at finde dansere – koreografere – øve – og rejse. Vi tænkte at både kræfter og penge kunne anvendes bedre.

 

Landstævnet KØST – Køge og Stevns - blev et godt landsstævne. Igen med solid bornholmsk deltagelse.

 

Vi har også haft gang i dans på skoler. Lisbeth og jeg have nogle 4. klasser på Paradisbakkeskolen. En kombination af almindelige klasser og modtageklasser. Det var spændende, hårdt og lærerigt. Her deltog også klassernes lærere og støttepersoner. Det blev afsluttet med en slags opvisning - 1 for skolen og 1 for forældrene. Det var ret vellykket, og vi forsøgte at fortsætte med et børnehold. Her mødte i starten flere af modtagebørnene og få bornholmere, men da vi begyndte at snakke om, at de skulle tilmeldes og betale, kom kun 1 bornholmsk pige.

Sidst på året fik jeg mulighed for at undervise i folkedans gennem et samarbejde med Musikskolen og Signe Scharling på Hans Rømerskolen. Her har vi haft 2 2.klasser fordelt på 4 hold, som så fik hver 1 lektion om ugen i 5 uger. D.v.s. Vi havde 6-8 børn ad gangen. Her var ingen støtte fra lærere eller støttepersoner. Også her sluttede vi med et særdeles vellykket forældrearrangement.

 

Vi havde igen et fint arrangement i Kyllingemoderen. Men igen oplevede vi en servering og service fra Christianshøjkroen, hvor der var rigelig plads til forbedringer. Det er en langsommelig og besværlig proces at få den forudbestilte mad udleveret. Vi vil sandsynligvis i år satse udelukkende på medbragt mad.Det blev ikke til nogen opvisninger på Højskolen i 2017.

Det nye forstanderpar – Bente og Søren – har indført mere brugerbetaling, så vi betaler nu for at bruge Højskolen. Til gengæld skulle vi så have betaling for vores opvisninger. Bare 2 opvisninger kunne opveje udgifterne til lokaleleje, men vi er ikke blevet bedt om nogen opvisninger.

Ved Højskolens reception til Kyndelmisse fik jeg dog at vide, at de havde planer om at bruges os til et arrangement i august 2018.

På grund af situationen på Højskolen flyttes sommerdansen til gymnastiksalen ved Multihuset i år. Vi er jo medlemmer i Multihuset. Det blev vi, fordi det vist er det nærmeste vi kan komme ”egne lokaler”. Vi mangler bare at indtage faciliteterne lidt mere. Nu flyttes sommerdansen derhen, og vi flytter også vores bestyrelsesmøder dertil. Jeg kunne godt tænke mig, at vi fik oprettet nogle skabe eller lignende til nogle af foreningens ting. Vores store lydanlæg skal vi prøve at installere der, da Multihuset mangler noget lydanlæg. Folk og Fæ vil gerne søge midler til nyt udstyr. Evt. også i samarbejde med Multihuset. Så måske kan foreningens anlæg få fast adresse i Multihuset. Det vil helt sikkert være bedre end at stå hos mig! Vi skal selvfølgelig kunne hente og bruge det efter behov, indtil en bedre løsning findes.

Vi kommer også til at indgå i en rengøringsturnus. Vi skal – sammen med Folk og Fæ - rengøre den lange gang /fællesområde + de 2 vindfang ca. 2 gange årligt.

Vi har diskuteret om vinterdansen også skal til Multihuset, men da Østerlars Sport har folkedans samme sted, vil vi i stedet søge Vestermarie skoles gymnastiksal, så vi forhåbentlig fremover har det lokale mandag til baldans og tirsdag til folkedans. Vi ved selvfølgelig ikke endnu, om det vil blive bevilget.

Jeg er ellers optimist og fuldt overbevist om, at man skal have ”jahatten på”, være positiv, altid fortælle den gode historie, o.s.v. Det blev en rigtig svær øvelse i denne vintersæson. Vi havde ellers en god sæson med pæn tilgang i 2016 / 17, og håbet var, at vi kunne lave lidt niveau delt undervisning i 17 /18, hvis vi blev bare lidt flere. Det gik stik modsat. Vi var næsten 3 kvadriller, og nu er vi måske 2 kvadriller, men med meget fravær, så vi tit kun er 5-6 par til dans om tirsdagen.

Det ser stort set lige så skidt ud hos baldanserne.

I den sidste måneds tid har der heldigvis været lidt gode oplevelser.

Med Asbjørn i spidsen – og i øvrigt afledt af ”Folkedanskernes” besøg ved dansedagen 2017 – er det lykkedes at samle en del unge mennesker til folkedans. Vi har i hvert fald kontakt til ca. 15 -20 unge, der har vist interesse for dansen. Det er meget spændende, om vi får etableret et fast ungdomshold.

Vi har haft familiedans eller dans for store og små på Højskolen i et par år. Da tilslutningen ikke har været overvældende besluttede vi at droppe det i vinteren 2017/18. Men jeg kunne vist ikke helt lade være alligevel.

I Multihuset har vi været medarrangør ved fællesspisning. I første omgang med musik og fællessang, men efterhånden fik vi også dans på programmet. Fredag d. 2.februar tog vi et lidt større skridt og inviterede til familiedans før spisningen. Multihuset oplevede rekord stor tilmelding til fællesspisning. 83 – hvor det hidtil højeste antal var omkring 50. Mange af dem mødte kl. 17 i gymnastiksalen og mindst 30 i alle aldre hyggede sig på dansegulvet i 45minutter, og fik god appetit til middagen.

Det var en succes. Vi har allerede overvejelser om at udbygge samarbejdet til disse fællesspisninger nogle gange om året. Det bliver spændende at se, hvad det kan føre til.

Så nu er ”jahatten” tilbage på sin plads igen. 

Vi havde også et succesrigt valsekursus med Per Jensen. Det fører til, at vi prøver noget lignende med et polkakursus i år. Første gang 30.september.

Blandt succeshistorierne hører også DGI dans og musik's initiativer med danseworkshops i Multihuset, og senere med julemarked i DGI-hallen, begge gange med flotte besøgstal. Så de vil gøre det igen.

Multihuset vil også arrangere fritidsfestival igen. I år d. 9.juni. Det er også et godt sted at vise sig frem! 

Vi har været afsted på Frilandsmuseet et par gange. Vi er også velkommen til at deltage med dans i Tivoli i år d. 9.september. Region Hovedstaden vil meget gerne allerede nu have tilmeldt hold, men jeg synes, det er vanskeligt at tage stilling til nu. Kom gerne til mig og fortæl, hvis der er stemning for, at vi tilmelder et hold. I kan godt blive skrevet på en liste for deltagelse i aften. Så ser vi, om det giver nok interesse til at lave et hold. Man kan også tilmelde sig et regionshold, men der er lidt udfordringer med at rejse til nogle fællestræninger. 

Vi oplever et paradoks! Vores medlemmer vælger at danse i idrætsforeningerne om vinteren. Det var fint nok, da vi startede begynderhold om tirsdagen, og holdet voksede. Som nævnt begyndte vi at lægge planer, så vi kunne niveaudele undervisningen. Planer om en 3-trins aften på 3 x 45 minutter, hvor trin 1 var begynderundervisning, og så kunne sværhedsgraden øges for hvert trin, så de dygtigste dansere også fik lært nye og sværere danse. Men vokseværket stoppede, og vores mere øvede tirsdagsdansere søger til Klemensker.

Det er Bornholms Folkedansere, der lægger et stort arbejde i at finde nye dansere, men det er idrætsforeningernes dansehold, der får nettotilgangen på danseholdene. Det er altså lidt mærkeligt. Forhåbentlig beholder vi alle som medlemmer.

Hvad gør vi forkert? Hvorfor kan vi ikke fastholde danserne på vores hold om tirsdagen? Er det fordi danserne oplever at skulle starte forfra ved hver sæsonstart, fordi der kommer nye dansere ind? Er det fordi vi synger sange fra Klippeøens sange i kaffepausen? Eller er der andre forklaringer?

Jeg har haft kontakt med Mikkel, der er der fremtidige leder af Gården og Melstedgård.

De ønsker fortsat vores bidrag med dans og musik. Det blev understreget, at man ønskede at øge formidlingen. Jeg kan lige indskyde, at vi har en plan om at lave en dansehistorie, der hedder ”En Markedstur”, som en del af opvisningsprogrammet i år. Folk og Fæ er i fuld gang med at indsturere musikken, og så skal der puttes noget dans – og måske lidt drama – oveni. Det faldt i særdeles god jord på Melstedgård, da det jo netop åbner for mere formidling. Også vores kaffedrikning på salen kan blive genstand for formidling på en eller anden måde. Måske skal der også serveres andet end kaffe og kage. Hvad vil I sige til at blive udsat for en servering med sild og snaps i stedet? Jeg ved ikke, om det bliver virkelighed, men det var blandt de tanker, jeg blev præsenteret for.

Jeg vil gerne igen i år slå et slag for at få medlemmer afsted til forskellige kurser. Instruktørkursus, inspirationskursus, dragtsyningskursus, spillemandskursus, dansekursus o.s.v.

De medlemmer, der tager afsted, henter inspiration og gejst hjem til øen. De er samtidig med til at synliggøre Bornholms Folkedansere som en meget aktiv forening. Jeg håber fortsat, der er medlemmer, der vil drage ud og lære nyt og hente ny inspiration. Det kan varmt anbefales. Vi vil støtte alt det, vi kan 

Vi mangler stadig en, der vil overtage salgsmaterialer.

I det hele taget, har vi af og til brug for udvalgsmedlemmer. Så har du lidt tid og energi til den slags ting, er du meget velkommen.

Vi vil stadig gerne have flere medlemmer. Så derfor denne gentagelse fra sidste år.

Husk at fortælle begejstret om alle de ting, der foregår i foreningen – både her og på landsplan. Og fortæl vidt og bredt hvor og hvordan, man kan komme i gang med folkedans eller baldans. Jeg kan jo se og høre, at der er en del mennesker, som synes det er sjovt, når de prøver det, og som måske bare mangler det sidste lille skub, for at komme i gang.

Tak for et godt år i foreningen. Tak for god opbakning. Jeg synes generelt medlemmerne møder godt op til de ting, vi arrangerer, og det er jeg glad for 

Kære medlemmer. Jeg vil ønske os alle en god aften med en god konstruktiv debat og en god valghandling. Og så håber jeg da, der kan blive plads til lidt dans efter kaffen. De tilstedeværende spillemænd spiller uden beregning i aften.

Niels Anker

Referat fra Dagny Jeppse

Vi startede genralforsamlingen med at fanerne blev båret ind, til tonerne fra ”Den skæve March”.

Derefter sang vi ”Du skønne fortryllende Kirsten”

Derefter mindedes vi Agnethe Jeppesen, en meget aktiv, ivrig og akkurat danser. Agnethe var også foreningens kasserer i en år række. Vi sang ”Nu er jord og himmel stille” 

Valg af dirigent blev Hans, referent Dagny og stemmetællere Inga og Bendt. 

Formandens beretning.

Lisbeth
En positiv beretning. Der foregår meget i foreningen, der er ude i alle kroge. Børn, TV og radio.

Kirsten:
Det er svært med nybegyndere, jeg synes det er ok at blive sat sammen med en nybegynder. Jeg er superglad for at danse i Østerlars, men føler ikke at de nye bliver taget sig af, på tirsdags holdet.

Lisbeth:
Det kræver et vist antal garvede, hvis de skal tage sig af de nye.

N.A.:
Det er ikke så ligetil. Nogen vil gerne bytte, andre vil helst danse med egne. I år er der kun kommet få nye.

Hans:
Kan vi godkende beretningen? Godkendt med klapsalve.

Kirsten fortalte om opvisningerne, der er blevet danset i alt 12 opvisninger.

Rie fortalte lidt om dragtudvalget. Om onsdagen i ulige uger syr vi på dragter hos Gerd i Nylars.

Alma læste regnskabet op, som kommer ud med et overskud på 4.615 kr.

Der var ikke indkommet forslag til foreningen 

Bestyrelsen foreslår en stigning på 5 kr til lokaforeningen, så kontingentet bliver 100 kr. + kontingent til Folkedans DK. 

Alma læste budgettet op og regnskab og budget blev godkendt.

Så var der valg, hvor alle blev genvalgt på nær Rie som ikke modtog genvalg. I stedet blev Ulrik Brandt valgt.

Eventuelt.

Lisbeth:
Kunne der ikke investeres i et transportabelt dansegulv og et bedre lydanlæg, man kunne måske søge i fonde.

Gert:
Hvem skal transportere et dansegulv. 

N.A.:
Det giver en del arbejde og omkostninger, men vi vil arbejde med det. Måske Folk og Fæ kunne søge om tilskud til lydanlæg. Instrument mikrofoner ville være rigtig godt.

Lene:
Facebook er meget spændende. Nogle er meget flinke til at skrive. I må gerne dele med andre. Jo mere opslag bliver delt, jo mere synligt bliver det på Facebook.

Carsten:
Tak til Rie. Vi er kede af, at du forlader bestyrelsen. Rie fik en gave.

N.A.:
Tak til Hans og Dagny. Tak til medlemmerne som var mødt frem. Så er der kaffe.

Der var mødt 37 medlemmer til generalforsamlingen.

Referent Dagny Jeppsen

 

 

 

 

Formandens beretning ved generalforsamlingen

søndag d. 19.februar 2017 i Nylars forsamlingshus.

Et kort tilbageblik på endnu et aktivt og godt danse år. Der var ikke så mange opvisninger. Højskolen havde kun bedt om 1 opvisning og Melstedgård havde også reduceret fra 6 til 5 opvisninger. Vi dansede heller ikke i Rønne. Til gengæld lavede vi en opvisning lidt specielt på Hasle Havnebad. En ganske usædvanlig og god oplevelse.

Pludselig i juli – august væltede det så ind med forespørgsler på underholdning til en 39-års fødselsdag, 1 40-års fødselsdag, et guldbryllup og et par andre arrangementer. De 3 arrangementer blev gennemført med pæn succes. Helt sikkert en effekt af vores bestillingsside på hjemmesiden.

Lige så pludselig blev der igen stille på den front. Jeg var ellers begyndt at se arrangementer komme ind i en lind strøm, men sådan blev det ikke. Nå - Det kan jo komme igen.

Vi havde en fin dansefestival igen. Desværre var deltagerantallet ikke så stort, men jeg tror på, at de der var her, havde en god oplevelse. Der er udsigt til en lille fremgang i år. Især vil Fyn være repræsenteret.

 Vi deltog i landsstævne i Assens. Stævnet var veltilrettelagt, og der var meget at opleve med dans og udflugter.

 Jeg kom endelig på spillemandskursus i Bjerringbro, og det var en stor og god oplevelse. Det var også fantastisk at vores forening havde deltagere på spillemandskursus, instruktørkursus og trinkursus. 8 medlemmer + Linea og Per var alle i Bjerringbro den uge. Det var ret flot!

Senere var 2 af vores medlemmer også i Bjerringbro til dragtsyningskursus.

Jeg kunne godt ønske, at foreningen kunne betale disse kurser. Men med dette aktivitetsniveau ville kassen blive kraftigt drænet. Som det vil fremgå af regnskabet, så har vi alligevel delt en del midler ud.

De medlemmer, der tager afsted, henter inspiration og gejst hjem til øen. De er samtidig med til at synliggøre Bornholms Folkedansere som en meget aktiv forening. Jeg håber fortsat, der er medlemmer, der vil drage ud og lære nyt og hente ny inspiration. Det kan varmt anbefales. Vi vil støtte alt det, vi kan.

 Kyllingemoderen skal lige nævnes. På grund af misforståelser og dobbelt booking af lokaler blev vi nødt til at flytte det til søndag. Om det var årsagen til et lidt mindre fremmøde, tør jeg ikke sige. Men det er helt sikkert, at de mennesker, der dukkede op, var den danseglade del. Så der blev alligevel fest. Buskspillet var særdeles vellykket i år. Jeg var selvfølgelig især stolt af at kunne stille med en musikskolegruppe.

Som kompensation for flytningen til søndag, fik vi lov at leje Kyllingemoderen uden beregning.

I år finder arrangementet sted lørdag d. 5.august, og vi får muligvis besøg af en sjællandsk gruppe, der hedder ”Den toppede høne”

 Vi var med på Frilandsmuseet. Det var en fin tur. Regnen stoppede da vi kom, og startede igen, da vi skulle hjemad. Det var meget præcist planlagt af arrangørerne.

Vi har nu været med i 2 år, men vi planlægger ikke at deltage i 2017. Hvis vi bliver kraftigt opfordret af jer medlemmer, kan den beslutning nok ændres.

 Der blev tænkt mange tanker for at få flere nye medlemmer. Noget virkede og noget virkede overhovedet ikke.

Tirsdagsholdet lagde ud med 3 tirsdage gratis introduktion for nye dansere. Det virkede! Med nye dansere og dansere der vendte tilbage efter en kort pause, lykkedes det næsten at fordoble holdet i forhold til sidste år. Herligt.

Nyt balhold i dagtimerne på østlandet gav 1 danser. Det duede simpelthen ikke. Der må tænkes nye tanker. Lanciers hold om eftermiddagen i Østerlars – her dukkede nogle medlemmer op, og holdet kunne gennemføre de 5 planlagte gange med 1 kvadrille. Altså en noget begrænset succes. Børnehold i Klemensker IF gav ingenting.

 Vi har hen over vinteren arrangeret 4 gange ”dans for store og små”. Det fænger ikke rigtig. Der møder i gennemsnit børn og voksne op til 1½ - 2 kvadriller. Heraf er typisk 4-6 børn. 2-4 par er medlemmer, der kommer for at støtte os. Vi har haft nogle gode og sjove eftermiddage, men den helt store succes, er det ikke. Gode ideer til andre måder at få kontakt med nye dansere og børn modtages med stor tak!

Måske vil vi ændre målgruppen til ”nybornholmere”, og dermed flytte dansen til Rønne. Det er i hvert fald en mulighed.

 Vi er medlemmer af Multihuset i Østerlars. Det er et spændende projekt, og der er en masse ildsjæle i gang. Jeg har deltaget i en enkelt arbejdsonsdag fra 19.00-21.00, og der sker noget. Multihuset har nu fået råderet over hovedbygningen, hvor der skal inrettes cafe og nogle værksteder. Kommunen vil dog ikke fyre det op til mere end 12 grader, så skal der være varmere, er det Multihusets problem.

Vi vil bestræbe os på at bruge det i nogen udstrækning fremover. For Mulitihuset gælder det om, at have mest mulig aktivitet for at sikre overlevelse.

Vestermarie skoles fremtid virker noget usikker.

Vi skal også i gang på skolefronten. På fredag d. 24.februar starter vi med 1 alm. 1.klasse og en tilsvarende modtageklasse i 3 kvarter og derefter et lignende hold på 4.klassetrin. Der er foreløbig aftalt 5 fredage. Det bliver meget spændende at prøve. Lisbeth og jeg tager afsted i første omgang. Måske støder Asbjørn til de næste gange.

Vi kan se frem til en aktiv påske. Palmesøndag d. 9.april opføres spillemandsmessen i Åkirke. Folk og Fæ har fået Ivan Damgård, der har været med til at skrive messen, til at komme og lave et lidt anderledes kursus end vi plejer. Det hele er blevet indstuderet hen over vinteren, så det er de sidste detaljer, der skal sættes på plads. Der bliver således heller ingen kursuslegestue. Men kom og lyt og oplev messen i Åkirke.

Skærtorsdag d. 13.april skal vi have legestue i Domen. Her bliver spillet op til en spillemandslegestue. Det bliver spændende at afprøve bygningens muligheder i den retning.

Vi har afholdt bal sidste weekend i oktober. Vi har kunnet glæde os over, at vi også har kunnet tiltrække gæster ”overfra”. Men vi er blevet gjort opmærksom på – ikke mindst af gæsterne – at der er rigelig pakket på baldanstilbud om efteråret og vinteren. Så nu bliver der bal igen – denne gang sidst i april. Det er tanken, at hvis det bliver en succes i år d. 29.april, vil vi fortsætte med at holde bal sidste weekend i april. Så kan vi håbe, at vores gæster benytter lejligheden til at holde en lille ferie her samtidig, sådan som de har givet udtryk for, at de ønskede.

Nyt på festivallen i år bliver, at vi starter i Musikhuzet torsdag aften. Vi får besøg af en dygtig spillemandsgruppe – Fionia Stringband - der vil spille op til en dansekoncert. Det er mit håb, at det vil kunne tiltrække de fleste festivalgæster + en del lokale.

Jeg arbejder også på lidt mere organiseret sammenspil med gæstespillemænd. Det har jeg drømt om længe, men det er svært at finde tiden til det. Musikhuzet torsdag er også en del af den plan.

Foreningen er netop blevet inviteret til midsommer 22.-25. juni med ”Hembygdsgillet” (Olle Anebratt) i Malmø. Er der medlemmer, der kunne tænke sig at komme med?

Et medlem har opfordret til et valsekursus med Per Jensen som instruktør.

Vi har haft weekend dansekurser de sidste 4 år. Og det har helt sikkert været godt. Det har også været hårdt med mange timer over en lørdag – søndag. Det har været dyrt med instruktør og spillemand udefra, og med ca. 20 deltagere har det også været lidt for dyrt.

Jeg har snakket med Per, og det ser ud til, at vi kan lave noget en lørdag eller søndag 2 gange med 14 dage imellem med lokal musik. Tag rigtig godt imod tilbuddet, som I vil kunne læse mere om i næste nummer af Kaperollika.

Landsstævnet i Køge /Stevns har allerede god tilslutning. 22 dansere og spillemænd står på listen. Du kan godt nå at komme på listen – hvis du ikke allerede står der.

Højskolen har fået nyt forstanderpar. Et par meget søde mennesker, som gerne vil os det godt, og som gerne ser folkedansen fortsætte på Højskolen. Men de har også etableret en ny og fast prisstruktur på Højskolens ydelser, så det vil muligvis komme til at koste penge at bruge Højskolen fremover. Den pris, vi er blevet præsenteret for, kan vi simpelthen ikke betale. Jeg håber, den kan forhandles, og vi kan finde en anden løsning, som vi har råd til – allerhelst naturligvis som hidtil ”noget for noget”.

Hvad gør vi, hvis vi ikke kan bruge Højskolen i fremtiden?

I 2016 tog DGI dans og musik igen initiativ til Dansens Dag i Nexø. Det blev den sidste i denne omgang. I år bliver det op til den enkelte forening at fejre ”Dansens dag” Vi gør det tilfældigvis med et bal!

DGI-dans og musik har nye planer. Deres begynderdans slog ikke an. Dansens dag i Nexø er opgivet. Åbent hus giver ikke mange nye nysgerrige dansere.

2.september vil de prøve noget i retning af danseworkshops – måske i 3 lokaler – så det vil være muligt at bevæge sig rundt og prøve forskellige danseformer.

Der bliver også tænkt andre tanker med henblik på at fremme dansen.

Som et lille ekstra krydderi, kan jeg her fortælle, at vi kan opleve ”Folke Danskerne” til dansedagen i år.

Jeg synes vi skal være meget glade for DGI-dans og musik på Bornholm. De gør et stort arbejde for dansen.

Hvis en af jer har lyst, er der gode muligheder for at få en plads i udvalget. Der er ledige pladser.

Jeg har et fantastisk samarbejde med Musikhuzet. Jeg ønsker mig inderligt en masse opbakning, så dette kan fortsætte. Dette er ikke udtryk for utilfredshed med jeres opbakning. Man kan bare altid ønske det bedre. Jeg ønsker f.eks., at alle forsøger at invitere flere i deres venne- og nabokreds med i Musikhuzet.

Det er glædeligt, at vi kan notere en lille medlemsfremgang. Men i stedet for at læne sig tilbage og glæde sig over det, må det anspore til at tænke over: ”Hvordan kan vi gøre det endnu bedre”.

Jeg er ikke i tvivl om, at jeg ønsker at gentage de 3 begynder /introduktions tirsdage lige inden sæsonen for alvor går i gang.

Jeg ønsker også, at vi skal gøre noget ekstra for baldanserne. Men hvad? Var Nexø et forkert mål? Var ideen om eftermiddagsdans forkert? Kom frem med de gode ideer.

De kommende oplevelser med dans i skolen skal bearbejdes og udvikles. Der må være en vej videre frem med børn.

Er der forresten ikke et medlem, der ønsker at gå ind i B&U udvalget og støtte Alma. Hun er helt alene i øjeblikket.

Medierne skal også forsynes med en passende portion folkedans.

Der er talt om, at folkedanserforeninger også kan have anden dans. F.eks. linedance.

Linedance er ikke aktuelt for os, da Bornholm har nogle rigtig aktive linedance klubber.

På landsstævnet i Assens oplevede Rie og jeg irsk setdans. Det kunne måske være interessant. Hvad er medlemmernes holdning? Skal vi åbne for anden dans i foreningen? Kunne det være Irsk setdans? Eller kunne det være noget andet?

Kirsten K. har igen lagt et stort arbejde i at sælge ”juleskrab”. Desværre kom der igen mange ens udgaver ud. Det er der mange, der er ligeglade med, men nogen bliver rigtig sure over disse ”uheld”. Modviljen må forventes at vokse i takt med, at kalenderen gentagne gange bliver uheldsramt.

Jeg vil derfor forberede medlemmerne på, at den kan blive afskaffet på årets årsmøde, og at der i stedet vil følge en kraftig kontingent stigning med. Hvilken holdning skal vi tage med på årsmødet? Afskaffelse og kontingentstigning? Eller fastholde juleskrab?

Vi mangler en, der vil overtage salgsmaterialer.

I det hele taget, har vi af og til brug for udvalgsmedlemmer. Der har lige været udskiftning i både opvisningsudvalg og festudvalg. Det er dejligt, når det lykkes at holde udvalg arbejdsdygtige.

Vi kan også godt bruge en instruktør mere!

Vi vil fortsat gerne støtte alle, der deltager i kurser til gavn for foreningen. Jeg synes, vi bør deltage i relevante møder som regionsmødet og årsmødet. Jeg synes også, det er vigtigt at støtte landsforeningen, som sørger for at bevare materialer og viden om traditionerne, og udbyder fantastisk gode kurser inden for danseinstruktion og dragtsyning. De kæmper for at bevare synlighed og respekt omkring folkedansen. Og det koster alt sammen penge. Så det bedste, der kan ske, er, at vi bliver flere til at bære omkostningerne. Det vil vi gøre os umage for må lykkes. Og I må meget gerne hjælpe alt det i kan. Husk at fortælle begejstret om alle de ting, der foregår i foreningen – både her og på landsplan. Og fortæl vidt og bredt hvor og hvordan, man kan komme i gang med folkedans eller baldans. Jeg kan jo se og høre, at der er en del mennesker, som synes det er sjovt, når de prøver det, og som måske bare mangler det sidste lille skub, for at komme i gang.

Tak for et godt år i foreningen. Tak for god opbakning. Jeg synes generelt medlemmerne møder godt op til de ting, vi arrangerer, og det er jeg glad for.

Kære medlemmer. Jeg vil ønske os alle en god aften med en god konstruktiv debat og en god valghandling. Og så håber jeg da, der kan blive plads til lidt dans efter kaffen. De tilstedeværende spillemænd spiller uden beregning i aften.

Niels Anker

 

Referat 2016 af Dagny Jeppsen

Generalforsamlingen Bornholms Folkedansere.

 Søndag d. 19. februar 2017. kl.19.00 Nyvest Centret .

 Vi startede generalforsamlingen med at fanen blev ført ind af Johannes.

Niels Anker bød velkommen og vi mindedes Karen Dam og Mogens Speth Hansen som er gået bort.

Hans blev valgt til dirigent, Dagny som referent, og der blev valgt 2 stemmetællere.

Niels Anker havde en fyldig god beretning, med mange emner.

Vi diskuterede blandt andet om vi skulle fortsætte med at sælge julekalendere, flertallet synes det var en god ide.

Også Højskolen blev diskuteret, hvad hvis vi skal betale for at låne lokalerne.

Skal vi til at danse andre danse i foreningen, måske Irsk setdans, eller internationale danse?

Beretningen blev godkendt.

Rie fra dragtudvalget berettede, at de har ordnet foreningens dragter, så de er klar til sæsonen. Dragtudvalget har modtaget Grethe og Leif Lyngby`s dragter og nogle flotte dragtdele. Dragtdelene vil blive afleveret til Folkedans Danmarks Dragtudvalg.

Kirsten fortalte om opvisningerne. Der var i alt blevet danset 20 opvisninger, både her på øen, men også Sverige og Sjælland og Fyn.

Alma læste regnskabet op, som viser et lille underskud godt 4000 kr.

Regnskabet blev godkendt.

Vi blev enige om at forhøje kontingentet med 10 kr. som skulle gå til Bornholms Folkedansere.

Alma fremlagde budgettet for næste år.

Derefter var der valg.

Niels Anker blev genvalgt som formand.

I stedet for Steffen Johansen, blev Lisa Hansen valgt til bestyrelsen.

I stedet for Bendt Nielsen, blev Peter Gungård valgt som bestyrelses suppleant og Anne-Marie Lind blev genvalgt.

Både revisor Henrik Olsen og revisorsuppleant Dagny Jeppsen blev genvalgt.

Johannes Riis Jørgensen blev valgt som fanebærer, og Carsten Reinholt som fanabærersuppleant.

Under eventuelt, snakkede vi om passivt medlemskab, som dog ifølge Niels Anker, Tage og Asbjørn var en dårlig ide.

Vi snakkede også lidt om hvordan man kunne give besked til interesserede folk, som ikke var medlem og derfor ikke fik Kaperollika.

Derefter var der tak og gaver til de afgående medlemmer og tak til alle. Så var der kaffe, sang og dans,

I alt var der mødt 41 medlemmer til generalforsamlingen.

Referent Dagny Jeppsen

 

Referat (2015)

Generalforsamlingen startede med at fanerne blev båret ind af Mogens og Johannes som var i dragter.

Niels Anker bød velkommen til generalforsamlingen. Vi startede med at mindes de 3 medlemmer som er gået bort i årets løb.

Erling Kofoed som var en meget aktiv spillemand.

Bodil Ridder som sidst i 70 erne og først i 80 erne var formand for foreningen.

Ulla Hansen som gennem mange år var revisor for foreningen. Vi sang, og holdt et øjebliks stilhed.

Som dirigent blev Hans Jeppsen valgt, Hans konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indvarslet. Som protokolfører blev Dagny Jeppsen valgt. Stemmetællere blev Karsten Jensen            og Carsten Reinholt.

Derefter holdt Niels Anker en god og fyldestgørende beretning, som blev godkendt. Da der ikke var kommentarer til beretningen, fortalte Kirsten Kjeldsen om opvisningerne, der har været i alt 16 opvisninger, hvoraf de 5 var betalte.

Alma fremlagde regnskabet som viser et underskud på 17.272,14 kr. En del af underskuddet kommer af vintertræningen, rejser og kurser. Der er også investeret i et PA anlæg, som fortrinsvis bruges til musik til baldanserne.

Regnskabet blev godkendt.

Vedtægtsændringer:

Bestyrelsen ønskede vedtægtsændringer i følgende paragraffer: § 1 og § 3 og § 4 og § 6, samtidig besluttedes det at der i § 6 ændres således at fastlæggelse af kontingent kommer før fremlæggelse af budget. Alt blev vedtaget.

Der var lidt diskussion om underskrivning af vedtægterne, men da originalen opbevares af foreningen, skulle det ikke være noget problem. Der vil også blive lagt en kopi på hjemmesiden.

Bestyrelsen foreslår en kontingentforhøjelse på 15 kr. til 85 kr. + kontingent til Landsforeningen. Forslaget blev vedtaget.

Budgettet blev fremlagt af Alma.

Så var der valg. På valg var formand Niels Anker, (genvalg),

Bestyrelsesmedlem Steffen (genvalg) 2 bestyrelses suppleanter Bendt (genvalg) Anne-Marie (genvalg). Revisor Ole (genvalg) revisorsuppleant Dagny (genvalg).

Fanebærer Mogens (genvalg). Fanebærer suppleant Johannes (genvalg).

Så var det tid til eventuelt. Jens Bjørn takkede for deltagelsen ved Ullas død og begravelse.

Tage var ked af at bestyrelsen ikke møder op til træninger.

Niels Anker ville vide om der var interesse for endnu et kursus med Henrik Larsen.

Der blev snakket om ledermanglen men ikke fundet en løsning. Invitationer til hold ovrefra om at komme til Bornholm, skal måske ud tidligere, og måske til dansere, og ikke bestyrelserne over.

Og da der ikke var flere spørgsmål, takkede Hans for god ro og orden. Niels Anker takkede Hans, og glædede sig til referatet.

Der var i alt mødt 35 medlemmer til generalforsamlingen.

Foreningen har i øjeblikket 83 medlemmer.

 

Referent Dagny Jeppsen