Krydstogt program:

A1

Gamla Toza

Bornholms Folkedansere præsenterer her traditions musik, -danse og – klæder, som man har fundet ud af, at bondestanden benyttede i tiden 1750 – 1850. Mange danse og melodier har rejst meget rundt, og er blevet overleveret fra dansemester til dansemester og fra spillemand til spillemand. Op gennem 1900-tallet er der lagt et stort arbejde i at registrere og nedskrive så meget som muligt. Der er blevet lyttet til gamle spillemænd, der stadig levede med, og spillede den gamle traditionsmusik, og folk er blevet interwievet om det de kan huske om dansen fra før i tiden. Der har også været både dansemestre og spillemænd, der har efterladt nedskrevne noder og tegnede danse, som er blevet studeret og tydet.

Også tøj / dragter er blevet fundet i kister og skabe, og er blevet indleveret på museer, hvor det er blevet studeret og beskrevet. Og ud fra dette, har vi lavet kopier af disse flotte gamle dragter.

Vores optræden i dag vil bestå af danse fra forskellige egne i Danmark, et par svenske danse, vi vil fortælle om vores dragter, spille et par koncertnumre, og vi vil også byde jer, der har lyst, op til en dans. Det er helt frivilligt. Er der stemning for at komme op og danse senere?

Vi indledte med en bornholmsk dans ”Gamla Toza”. Den er jo rigtig bornholmsk. Men man kan finde efterligninger af både melodi og dans andre steder i Danmark og såmænd også i andre lande. Den her er altså bornholmsk. Teksten er i hvert fald.

A2

Vi fortsætter med endnu en af vores danse. Mange af vores danse har vi sangtekst til. Det er ikke så almindeligt i det øvrige Danmark. Nu danser vi ”Longsomma Gjarted.” Det er en rækkedans. (Når vi er 3 par, bør vi danse den 6 gange, så alle danserne får prøvet dansen i alle positioner. I dag bliver den lidt kortere. Havde der været 20 par i rækken, skulle vi danse den 40 gange.)

Longsomma Gjarted

A3

Vi forlader lige Bornholm lidt og viser et par danse fra det øvrige Danmark. Først et par valsemelodier, ”Trommelvalsen”, som er en 3-pars dans og ”Bette mand i knibe”, som faktisk er en 2 pars dans. Når der så er 3par, kommer det ene par i knibe. Der bliver nok lidt kamp om ikke at komme i knibe. Vi går direkte fra Trommelvalsen til Bette mand i knibe uden pause.

Trommelvalsen og Bette mand i knibe

B

Vi vil vise og fortælle lidt om vores dragter.

Dragtfortælling I

C 1 – 2 – 3 - 4

Nu kommer nogle meget almindelige og typiske 2- 3 pars danse fra Danmark.

Vi danser en ”Firetur”, dernæst ”Pirrevals” – som ikke er en vals overhovedet, og ”Den halve kæde”. 

Det er meget almindeligt, at denne slags danse starter med en ”tur-del”, der ændrer form for hver gennemdansning. Derefter kommer der en eller flere faste figurer (opføringer), Det er også meget almindeligt, at dansen slutter med omdansning med egen partner. (sving egen)

Firetur, Pirrevals og Den halve kæde eller Kontra med Mølle

D

På en lille ø – Fanø længst mod vest, har den gamle dansetradition levet uden ophold helt til i dag.

Her danses næsten udelukkende Sønderhoning, der er en pardans. Men de danser også Fannik og Rask. Det helt specielle er, at musikken tæller til 2, selvom danserne tæller til 3 i omdansningen. Musikken spilles med lige betoninger på alle slag, så det går fint alligevel. Skal vi følge Fanø traditionen, så skal vi spille en masse Sønderhoninger og så måske en Fannik og måske en rask. Her spiller vi en af hver.

Æ Rømeser, Hans Christian drog til stads og Der bor en bager

E

Dragtfortælling II

F

”Gärdebylåten”, ”Hjerteven” og ”All American promenade”. (Ekstra.) Et eksempel på en dans, der har rejst jorden rundt, og som også er fulgt med ind i nutiden. Vi starter med en svensk melodi, derefter en dansk og til sidst en amerikansk. Dansen er den samme, men tempoet ændres.

Gärdebylåten”, ”Hjerteven” og ”All American promenade”

G 1

Nu vil vi gerne have jer med i en dans. Vi skal danse en kædedans. Det danses ikke meget i Danmark, men noget i Norge. Og på Færøerne danses næsten ikke andet. Her synges lange fortællinger om gamle hændelser og sagn, mens man bevæger sig langsomt rundt i en lang slange eller stor kreds. Der kan være over 100 vers. Vi danser en kortere version her.

De revnede skindbukser.” tekstens indhold forklares i et kort resume

G2

Vi skal også lige prøve en Bornholmsk rækkedans. ”Borddanjsinj.” Den blev brugt som første dans efter mad eller kaffe. (udelades eller danses kun af opvisningsdansere, hvis pladsen er for trang)

Borddanjsinj

H

Vi skal også have lidt koncert. Først noget musik fra 1700- tallet fundet i Rasmus Storms nodebog. Dans og Proportioner.   Dernæst en nykomponeret melodi fra 2018.”Lisbeths galop”.

Dans og Proportioner og Lisbeths galop

I

Vi bor jo tæt på Sverige og har dansevenner der. Så vi danser tit også svenske danse. Vi får en Schottis – ”Træk og slip”. Derefter en hambo: Vårvinda Friska

Træk og slip, Vårvinda Friska

J

Vi slutter med at vende hjem til Bornholm og danser igen en med bornholmsk tekst. ”Sjijnmyravalsen.”

Sjijnmyravalsen

Melstedgårdprogram (med markedstur)

Kære publikum!

Vi vil nu danse og spille en historie om en markedstur i de gode gamle dage. Vi er på landet, det er tidlig morgen, om lidt galer hanen og folk begynder at komme. Følg godt med i historien, der først og fremmest indeholder en masse danse med relation til et marked, men der kommer også til at ske andre ting. En kræmmer, lidt pjat og lidt leg. God fornøjelse

Markedstur

Danserne holder lige pause i 10 minutter, men spillemændene spiller op til dans. Har du lyst, så kom op på gulvet. Vi hjælper gerne med at lære jer et par lette danse. Vil I helst danse frit, er det også helt fint.

Om 10 minutter kommer danserne på gulvet igen, og så bliver det lidt bornholmsk.

Gamla Toza

Vi indledte 2. del med en gammel bornholmsk dans. D.v.s. Dansen og musikken findes mange steder i næsten identiske udgaver. Men på Bornholm har vi en sang til, hvilket er ret typisk for en del bornholmske danse. Så den er altså bornholmsk.

Det er den næste også. Vi er stillet op på række og danser og synger om den unge konge, der bliver lokket på afveje af en havfrue.

Longsomma Gjarted

Vi tager en tur rundt i Danmark og viser i første omgang 2 små danse i valsetakt. Den første er en 3- parsdans – trommelvalsen, og når musikken skifter til Bette mand i knibe, kan der godt komme et par i knibe.

Trommelvalsen

Bette mand knibe

Folkedans er utrolig varieret. Vi har allerede set flere måder at stille op på, og mange forskellige trin. Nu viser vi en 2-parsdans – en firetur med 4 figurer i en gennemdansning, derefter en 3-parsdans – Pirrevals – som overhovedet ikke er en vals. Derefter igen en 2-parsdans – Den halve kæde. Havde der nu været lidt bedre plads på dansegulvet, ville pigerne komme op og svæve.

325 Firetur

303 Den halve kæde

015 Pirrevals

Nu kommer 3 kvadrille danse. En engelsk kvadrille, der overhovedet ikke er fra England, men fra Præstø. Så går vi en tur i ”kongens have” og til sidst en ottemandsdans. Her skal vi bruge 8 dansere – altså ligesom i en kvadrille

Engelsk kvadrille

Kongens have

Ottemandsdans

Nu rejser vi lige så langt mod vest, som det næsten kan lade sig gøre i Danmark. Her ligger øen Fanø, som er et af de få stedet, hvor de gamle traditioner har levet uafbrudt fra de gode gamle dage og til i dag. De fleste steder er folkedans og spillemandsmusik lagt i glemte gemmer i 50-100 år, og er så blevet fundet frem og beskrevet efter bedste evne. Men på Fanø har man altså holdt traditionerne i live hele tiden. Her danses næsten udelukkende Sønderhoning til utallige melodier, og ind imellem kan der så komme en Fannik og en Rask. Her nøjes vi med en Sønderhoning – Æ Rømeser, en Fannik Han Christian drog til stads og en rask ”Der bor en bager”

Det meget specielle for disse danse er, at musikken tæller overvejende til 2, og danserne tæller til 3. Det går godt alligevel.

Æ Rømeser,

Hans Christian drog til stads

Der bor en bager

Vores danse og musik har gennem tiden rejst rundt med dansemestre og spillemænd. Vi bliver tit forbavset over at møde danse eller melodier fra andre egne eller lande, som vi gik og troede var danske eller bornholmske. Vi har i vinter arbejdet med danse fra Ærø og Bornholm, hvor vi kan se mange ligheder mellem flere danse, men så er der alligevel lidt forskel. 

Den næste dans har virkelig rejst rundt. Vi har mødt den på svensk, dansk, amerikansk, finsk, estisk – ja vi møder den også som en couple linedans den dag i dag.
Vi danser den nu til en svensk melodi ”Gärdebylåten”, en dansk ”Og vil du være min hjerteven, og en amerikansk ”All american promenade” Dansen er den samme, men takt og tempo ændrer sig markant.

Gärdebylåten

Og vil du være min hjerteven

Amerikansk promenade

Sverige ligger tæt på Bornholm. Vi har haft flere venskabsforeninger i det svenske, og derfor danser vi også lidt svenske danse. Vi viser lige en schottis. Vi bruger en nyere melodi ”Træk og slip” skrevet af en dansk spillemand. Derefter følger en svensk hambo til ”Vårvinda Friska”

Træk og slip

Vårvinda friska

Og så slutter vi på Bornholm med en lille vals ”Sjijnmyravalsen” Sjijnera betyder sommerfugl og Myra betyder mose. Altså en vals fra en sommerfuglemose! Der er selvfølgelig en sød sang til.

Sjijnmyravalsen

Nu vil vi gerne vise og fortælle lidt om vores dragter

Dragtfortælling

 

Melstedgård opvisning (uden markedstur)

Gamla Toza

Longsomma Gjarted

Trommelvalsen

Bette mand knibe

325 Firetur

015 Pirrevals

303 Den halve kæde

Engelsk kvadrille

Kongens have

Ottemandsdans

 

Pause, koncert, publikums dans.

 

653 Parademarch

316 Dobbeltkvadrille fra Sønderborg

polka

589 Kontra Mollevit

396 Hornborg Firetur

 

Æ Rømeser,

Hans Christian drog til stads

Der bor en bager

 

Gärdebylåten

Og vil du være min hjerteven
Amerikansk promenade

 

Træk og slip
Vårvinda friska

 

Sjijnmyravalsen

 

Dragtfortælling

 

 

Melstedgård opvisning uden markedstur

Her er opvisningsprogrammet med tekst til fortælling.