2 bornholmske spillemænd får hjælp af "instruktørhjælperne".